Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obrót nieruchomościami i współpraca z inwestorami

DOCWniosek - zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości komunalnej..doc
DOCXWniosek o najem, dzierżawę, użyczenie nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx
DOCXWniosek o przedłużenie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx
DOCXWniosek o rozwiązanie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych..docx
DOCXWniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości..docx
DOCWniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu udzielonej bonifikaty..doc
DOCWniosek o zbycie lokalu mieszkalnego lub użytkowego w drodze bezprzetargowej..doc
DOCWniosek o zbycie nieruchomości komunalnej gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej..doc
 

Wersja XML