Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - XXXVII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Irena Hadasik, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2021 (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Irena Hadasik, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu "Oleska Jedynka". (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek