Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz głosowań sesji - XLIV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(5):
  Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(5):
  Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bieńskie (część miasta Olesna) i Chomącko (osada). (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy. (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(4):
  Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie Gminy Olesno. (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak
Wersja XML