Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz głosowań sesji - XLV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 3) (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Bonk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/272/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 marca 2021r. (zał. nr 4) (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Jan Bonk, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad załącznikiem nr 2 o nieprzyjęciu uwag wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Artur Paluch, Klaudiusz Małek
 • PRZECIW (1):
  Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe. (zał. nr 5) (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (zał. nr 6) (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Opolskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. (zał. nr 7) (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Piotr Gręda, Tomasz Harciarek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański
Wersja XML