Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz głosowań sesji - XLIX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (11:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik
Wersja XML